Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usug Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsugi mieszkaca

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Drukuj

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Sanok - mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy Sanok znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy Sanok zamiar skorzystania z tłumacza.
  • Zgłoszenia należy dokonać  co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 13 46 56 580
  • Drogą mailową: ug_sanok@gminasanok.pl